ÖZCE ZEYNEP AKÇIN

ÖZCE ZEYNEP AKÇIN
Özel Eğitim Uzman Öğretici
MSc. Nörobilim

*Özce Zeynep Akçın 1985 yılında Bursa’da doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

*Yüksek Lisans eğitimini ise Nörobilim alanında, “Otizm Spektrum Bozukluğunun Nörogelişimsel Nedenleri” üzerine, Üsküdar Üniversitesi’nde yapmaktadır.

*Lisans eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türk Eğitim Vakfında drama eğitmeni olarak gönüllü çalışmalarda bulundu.
*Anaokullarında sınıf öğretmeni olarak ve Nova Özel Eğitim Merkezi, BrainGym Çocuk Merkezi gibi özel eğitim merkezlerinde otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel engelli ve down sendromu tanıları almış 0-8 yaş çocuklar ile çalıştı.

*Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı eğitim ile eğitimini tamamlayarak Özel Eğitim Uzman Öğretici sertifikasını aldı.

*2013 yılında İngiltere’de, Bath&Spa Üniversitesi’nde, özel eğitim alan çocukların kaynaştırma eğitimine yönelik ”Avrupa Ülkelerinde Bilişsel Yaklaşım ile Özel Eğitimde Kapsayıcı Eğitimin Yaygınlaştırılması” üzerine sertifika eğitimi aldı.

*2018 yılında Londra’da sadece otizmlilerde değil, down sendromu, serebral palsi ya da iletişim problemi yaşayan NGG bireyler gibi farklı gruplarda da uygulanan ve disleksi ve disgrafi için okuma-yazma eğitiminde de kullanılan multimodal bir iletişim yöntemi olan MAKATON Dil Programı eğitimini aldı.

*İngiltere’de bulunduğu süreçte otizmli bireyler için bağımsız yaşam evleri, otizmli bireyler için destekli yaşam evleri, Ulusal Otizm Derneği, Özel eğitim alanında çalışanlar eğitimcilere ve gölge öğretmenlere eğitimler veren eğitim merkezleri, otizm dostu restoran, otel, tiyatro ve müzeler gibi yerlere ziyaretler gerçekleştirdi ve yaptıkları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

*İngiltere’de otizmli bir bireyin yıllık programının yapılması, aile ve uzman toplantıları ile ev gözlemlerine katılarak bireyle çalışan uzmanlar ve yapılan çalışmalar üzerine bilgi aldı.
Özce Zeynep AKÇIN’ın genel araştırma konuları, otizm spektrum bozukluklarının doğum öncesi nörogelişimsel sebepleri, OSB’de görülen nörolojik farklılıklar ile bunların OSB’de görülen semptomlarla ilişkisi, bu farklılıklar ile semptomlara eğitsel yöntemlerin etki şekli ve düzeyi üzerinedir.
*Doç. Dr. Barış Ekici editörlüğünde yazılan “Otizm – Hayatı Kolaylaştırma Kılavuzu” kitabının yazarlarındandır. Farklı platformlarda “Otizmin Sebepleri”, “Otizmin Nörobilimi”, “Özel Eğitim Alanında Çalışmak” ve “Rodentlerde Otizm Modelleri” eğitimlerini vermiştir. Halen Prof. Dr. Tayfun UZBAY ile Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Otizm Spektrum Bozukluklarının doğum öncesi sebepleri ve önleyici tedavi yöntemleri üzerine yaptığı bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir.

*Prof. Dr. Sinan CANAN ile ÖzelBeyinler projesini yürütmektedir. Cerrahpaşa Hastanesi’nde Prof. Dr. Barış KORKMAZ’ın çocuk nörolojisi kliniğinde gönüllü staj yapmıştır.

*Aldığı Mesleki Eğitimler ve Sertifika Programlarından Bazıları

Nöroplay Nöroloji Temelli Oyun Terapisi
MAKATON – Multimodal Dil, Konuşma ve İletişim Programı, Central Care, London
Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Gelişimi – Uzm. Dkt. Mehmet ONGUN
DIR® FLOORTIME™ 101 – ICDL Graduate School
Otizmin Hafif ve Silik Şekilleri – Prof. Dr. Yankı Yazgan,
Otizmde İyileşme Mümkün Mü? – Prof. Nahit Motavallı Mukaddes – Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ETEÇOM (RT), Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (Responsive Teaching) – Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinler arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi – Anadolu Üniversitesi
Uygulamalı Davranış Analizinde Oyun Temelli Yaklaşım (A Play-Based Approach to Applied Behavior Analysis) – Doç. Dr. Amanda Boutot (Texas State University, USA) & Samuel DiGangi (Arizona State University, USA) – Anadolu Üniversitesi
Rutin Temelli Değerlendirme ve Erken Müdahale (Routines-Based Assessment & Early Intervention) – Prof. Dr. Robin McWilliam (Siskin’s Child Institute, USA) – Anadolu Üniversitesi
Artikülasyon (Dil ve Konuşma Terapisi) – Mehmet ONGUN, DKT; Marhaba BOBOCHOLOVA, DKT; Ali YILDIRIM,DKT – Speech Academy
Eğitsel Teknoloji Tasarımı ve Geliştirilmesi (Design and Development of Educational Technology) – MIT School of Distance Education
Oyun Tasarımına Giriş (Introduction to Game Design) – MIT School of Distance Education
Çocuk Değerlendirme Testleri – Kim Psikoloji
Erken Çocuklukta Pozitif Davranışların Desteklenmesi (Positive Behavior Support for Young Children) – University of Washington
Avrupa Ülkelerinde Bilişsel Yaklaşım ile Özel Eğitimde Dahil Etme Eğitiminin Yaygınlaştırılması (Promoting Inclusion with Cognitive Approach in European Countries) – Bath&Spa University
Marmara Üniversitesi Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Konferansı – ABD ve Danimarka’dan Öğretim Üyeleri ile Okul Gözlemleri
Yaratıcı Drama – Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Öfke Yönetimi — Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Okul Öncesi Müzik Etkinliklerinde Ritim – Marmara Üniversitesi 7. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Öğretmenin Doğası ve İnsan Algısı – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
Diksiyon ve Okuma – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
Branş Derslerinde Yaratıcı Drama – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
Öfke Kontrolü ve Yaşam Koçluğu – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
Etkili Öğretmenlikte İmaj ve Beden Dili – Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı
Marmara Üniversitesi Eğitim Günleri
Otizm Üzerine Bir Söyleşi, Prof. Dr. Yankı Yazgan – Marmara Üniversitesi

Bir cevap yazın

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi