Zeka Oyunları Faydaları

🔹Zeka ve Akıl Oyunları; “zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır! “
🔹Çocuklar; oyunlar ile zenginleştirilmiş bir ortamda, sosyal ve akademik hayatta karşılaşacağı problemlerin küçük bir provasını deneyimleme şansı bulurlar. ‘Öğrenmeyi öğrenme’ nin ilk basamakları oyun ile aşılır.

🔹Doğduğumuz andan itibaren,
göz görmek, dil tatmak, uzuvlar hareket etmek istiyor. Tıpkı beynimizin, düşünmek, sormak, sorgulamak, merak duygusunu tatmin etmek istemesi gb.
🔹Işte tam da ihtiyaç duyduğu, öğrenmeye tamamen açık olduğu erken yaş döneminde, doğru ve etkin etkileşime maruz kalmayan beyinler, belki de bir daha asla yeterli düzeyde düşünme becerisine ulaşamayacaklardır.
🔹Öğrenme deneyiminin; “anlama ve anlamlandırma”, olmassa olmazıdır!
Bu ise tamamen beynin düşünce becerisini kazanması ile mümkündür!
Bu beceriyi kazan(a)mayan beyinler körelmeye, atıl kalmaya, işlevini yitirmeye maalesef mahkumdur.
🔹”Beynin sinir hücreleri arasında ki kullanılmayan ağlar, yollar yok olur!”

▶ Peki, ergenliğe kadar gelişim sağlayan beynimiz için ne yapmalıyız?

🔹Ipuçlarını çocuklarımız gayet net bir biçimde veriyor. Yapacağımız sadece onlara daha dikkatle bakmak ve gözlemlemek.
Verdikleri ipuçlarını fırsata çevirmek, fırsatları zenginleştirmek..

Zeka ve Akıl Oyunları,
Çocuklar ve yetişkinlerde

🔷DÜŞÜNCE BECERİSİ
🔹akıl yürütme ve muhakeme
🔹strateji geliştirme,
🔹problem çözme,
🔹planlama,
🔹mantık yürütme
🔹mantıksal bütünleme,
🔹deneme – yanılma
🔹görsel-uzamsal ve 3 boyutlu düşünme,
🔹sıradışı düşünme,
🔹bağlantısal düşünme
🔹mekanik gelişim
🔹dikkat – odaklanma -konsantrasyon,
🔹farkındalık
🔹hafıza ve bellek gelişimi
🔹işitsel ve dilsel gelişim
🔹dinleme becerisi
🔹kendini doğru /düzgün ve akıcı şekilde ifade etme
🔹ifade zenginliği alanlarında
🔹etkili iletişim
🔹hayal gücü ve yaratıcılık

🔹el – göz koordinasyonu
🔹ince motor becerileri
gelişimini sağlayan,

▶ aynı zamanda;
🔹takım çalışması, işbirliği, arkadaşlık
🔹sosyalleşme
🔹ileriyi görme,
🔹planlama
🔹sabır – sebat,
🔹azim ve kararlılık,
🔹karar verme,
🔹yenilgiyi hazmetme,
🔹rekabet

gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.
.
Oktay Uzunağaç
Zeka ve Akıl Oyunları Uzmanı

Dil ve Konuşma Terapisi

DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ BELİRTİLERİ
*Bireyin konuşmasının yaşıtlarından çok geride olması
*Bireyin konuşmasının bozuk ve anlaşılmaz olması
*Bireyin bazı sesleri yanlış telaffuz etmesi
*Konuşurken takılma, duraksama yada hızlı konuşma
*Bireyde hiç konuşmanın olmaması
*Bireyin her ortamda konuşmaması ya da konuşmak istememesi

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ NELERDİR

*Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapılarındaki problemler: Yarık damak, diş ve çene yapısının bozuk olması, dil bağının kısa olması, yumuşak damak problemleri, burun boşluğunun dar olması..

*İşitme kayıpları: Bireyin doğuştan hiç duymaması, 0-3 yaş döneminde az duyması, bireyin duyduklarının anlamlandıramaması
*Nörolojik Problemler: Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarları, zihinsel gerilik
*Gelişimsel problemler: Gelişim geriliği, otizm gibi gelişimsel problemler
*Genetik problemler, Down sendromu gibi kromozom bozuklukları
*Bireyin çok fazla ekrana maruz kalması (televizyon, tablet, telefon)
Bireyin çocukluk döneminde çok fazla hastalık geçirmesi
Bireyin travmaya maruz kalması
Bireyin şiddet ve istismara uğraması
Bireyin akranları ile birlikte olmaması

*Yetişkinlerde felç, kaza, travma ve hastalıklar konuşma problemlerine sebep olabilir.

DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ NASIL DÜZELİR
*Bireyin öncelikle dil ve konuşma terapisti tarafından takip ve terapisinin yapılması gerekir.
*Erken yaşlarda dil ve konuşma terapisti  tarafından oyun terapisi programları uygulanmalıdır.
*Anne babanın dil ve konuşma terapisti ile uyum içinde çocukla oyun şeklinde çalışmalıdır.
*Bireyde dil ve konuşma problemine eşlik eden dikkat eksikliği, psikolojik, işitsel, algısal, fiziksel problemlerin bulunması durumunda özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, odyolog, fizyoterapist, ergoterapist gibi uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır.
*Bireyin dil ve konuşma terapisine başlamasından sonra hazır olduğunda kreş ve anaokulunda akranları ile oyun oynamalı akranları ile zaman geçirmelidir.
*Bireyin düzenlik olarak KBB, çocuk, nöroloji ve psikiyatrist uzmanı takibi ile terapi çalışmalarının devam etmesinde fayda vardır.

Kaynak: dkaegitim.com  DKA Dil Konuşma Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Yakacık Çarşı Mah. Gülşen Sk. 11-1 Kartal İstanbul  0216 309 99 91- 0507 946 7441

Dil ve Konuşma Değerlendirmesi

 • 01.06.2019 – 01.07.2019 tarihleri arasında 1. Sınıfa başlayacak tüm öğrencilerimize ücretsiz dil ve konuşma değerlendirmesi yapılacaktır.

 • Amaç 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimizin ilköğretime dil ve konuşma problemleri olmadan başlamasıdır.
 • Dil ve konuşma problemleri ile ilköğretime başlayan öğrenciler akademik, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşama olasılığı yüksektir.

 • İlköğretime dil problemi ile başlayan çocuklar okuma ve yazmada sorunlar yaşayabilmektedir.
 • Değerlendirmeye katılan öğrencilerimize dil ve konuşma terapistlerimiz dil konuşma testleri uygulamakta ve problem çıkması durumunda aileye problemlerin giderilmesi için danışmanlık yapmaktadır

 • Neden ilköğretime başlamadan önce dil konuşma problemleri giderilmelidir ? Birey konuştuğu gibi yazar bu nedenle yazma sorunları ortaya çıkmaktadır. Bireyde dil konuşma problemleri var ise bu durum arkadaşları tarafından komik bulunup gülebilirler buda öğrencinin psikolojik ve akademik olarak problem yaşamasına sebep olabilir.
 • Uzmanlarımızdan randevu almak için iletişim kurunuz.

Yakacık Çarşı Mahallesi Gülşen Sokak 11-1 Yüce belde Sitesi
Kartal – İSTANBUL
dkabilgi@gmail.com
0 216 309 99 91 0 546 218 6 218

r sesi terapi kitabı

Artikülasyon Nedir.
Zihnin söylemek istediği ses, hece yada kelimeyi akciğerlerimizden gelen havanın (ses telleri, dudak, dil, çene gibi) konuşma organları tarafından işlenmesi durumudur.

Artikülasyon bozukluğu
Bireyin sesi üretmekte zorlanması yada yanlış çıkarması demektir.
Örneğin: ağaba, ayaba, alaba, aaba

Artikülasyon problemi sebebi
Bireyde bulunan anatomik fizyolojik problemlerden, işitme kaybından yada yanlış öğrenmeden kaynaklanabilir.
Bireyin sesleri telaffuzu için konuşma organlarının tam gelişememesi, kullanmaması, bireyin işitsel dikkatinin yetersiz olması gibi sebeplerden de kaynaklanabilir.
Artikülasyon problemlerin okul öncesi dönemde (2-5 yaş) çözülmesi bireyin sosyal, psikolojik ve akademik başarısı için önemlidir. En sık karşılaşılan ve terapisi zaman alan artikülasyon problemi /r/ sesi olduğu için bu kitap hazırlanmıştır.
Kitap ailelerin, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında çalışan eğitimcilerin ve özel eğitim alanında çalışan uzmanların rahatlıkla kullanabileceği şekilde hazırlanmıştır1-R sesi için hazırlık egzersizleri (50 egzersiz)
2-R sesi kazanımı için terapi yöntemleri ( 10 özel yöntem)
3-R sesi taklit, farkındalık ve kazınım etkinlikleri (20 etkinlik)
4-R Sesi farkındalık etkinlikleri (25 Etkinli
Kitap nasıl kullanılır.
1-) Öncelikle bireye artikülasyon testi uygulanılır. Hangi seslerde problemolduğu test edilir. Bireyde /r/ sesiyle birlikte /d/, /L/, /n/, /t/ seslerindede problem var ise çalışmaya bu seslerden başlanmalıdır. (Kitap içinde bu seslerle ilgili kazanım yöntemleri verilmiştir.)
2-) Nefes, dil, dudak ve çene egzersizleri yapılmalıdır.
3-) Taklit yöntemi ile hedef sesimiz olan /r/ bireyin işitsel belleğinekazınmalıdır. Bu taklitler günlük hayatta işlevsel olarak (yerinde zamanında)sık sık kullanılmalıdır.
4-) /r/ sesinin farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Birey /r/ sesini yanlışbozuk telaffuz ettiğinin farkına varmalıdır.
5-) Kitapta bulunan terapi yöntemleri ile /r/ sesi çıkarma çalışmalarıyapılmalıdır.
6-) Ses çıkarma çalışmalarının ardında /r/ nın başta ortada sonra kullanıldığıgörseller yardımı ile ses desteklenmelidir.
7-) Kazanım ve farkındalığı destekleyici etkinlikler yapılmaldır.
😎 Hece, kelime, cümle ve hikaye çalışmaları ile ses kalıcı halegetirilmelidir.
9-) /r/ sesi içeren kelimelerle sohbet edilmelidir. Oyunlar oynanmalıdır.

Eğer birey bir dil ve konuşma terapistine devam ediyor ise terapistinin kontrolünde çalışmaları yapmanız daha etkili olacaktır.
Konuşma Bozuklukları Uzmanı Mehmet ONGUN

R Terapi Seti ve Diğer Setlerimizi İncelemek İçin
Mağazamızı Ziyaret Edin.

14 Nisan Antalya Özel Eğitimde Dil Konuşma Semineri

14 Nisan 2019 Antalya
Adres: Fener Mah. Fener Cad. No.1 Eski Lara Yolu Shakespare-W 
Kayıt Bilgi: 0553 001 88 58 – 0216 309 99 91
Tam gün 10.00-18.00
Ücret: 200 TL
Kontenjan 15

Programın amacı: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden, ikincil problemlere dayalı dil ve konuşma problemi yaşayan bireylerle çalışan uzmanların, interdisipliner olarak bu bireylerin dil konuşma gelişimini desteklemesi

1-Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapi Modelleri
Yaygın gelişimsel bozukluklarda dil ve konuşmanın desteklenmesi
Zihinsel ve down sendromlu bireylerde dil ve konuşmanın desteklenmesi
Dil ve konuşma gelişimini destekleyici egzersizler

2-Okul öncesi ve okul döneminde dil ve konuşmanın desteklenmesi
Artikülasyon ve fonlojik problemlerinin düzeltilmesi
Gecikmiş konuşma için öneriler

Özel Eğitim ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı
Mehmet Ongun

Program sonunda katılım belgesi ve program sunumları verilecektir.

Özel Gereksinimli Bireylerde Etkili Özel Eğitim ve Dil Konuşma Terapisi Uygulamaları

ŞANLI SUİTE OTEL (Adres): Zümrütevler Mah. Elifçe Sk. No:3 Maltepe İstanbul (Maltepe Huzur evi metro durağı http://www.sanlisuitehotel.com/iletisim.asp
Tarih: 17 MART 2019 PAZAR 10.00 – 18.00
Ücret: Bireysel 250 Grup Katılım 200(min 2kişi)
Kayıt: 0 216 309 99 91 , 0 507 946 74 41 , dkabilgi@gmail.com
Kontenjan: 25
Kimler katılabilir: Özel Gereksinimli Bireyler İle Çalışan Uzmanlar

 • 1- Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisi Uygulamaları       
 • Özel gereksinimli bireylerde oral motor çalışmalar
  • Özel gereksinimli bireylerde artikülasyon problemlerinin düzeltilmesi
  • Otizmli bireylerde etkili dil ve konuşma terapi modelleri
  • Down sendromlu bireylerde konuşma problemlerinin düzeltilmesi
  • Okul öncesi ve okula yeni başlayan çocuklarda dil ve konuşma problemleri
 • 2-Özel gereksinimli bireylerde etkili özel eğitim uygulamaları
 • Otizm ve Down Sendromu başta olmak üzere özel gereksinimli bireylerde Makaton İletişim Yöntemi ile dil ve konuşmayı destekleme

  • Otizm ve Down Sendromu başta olmak üzere özel gereksinimli bireylerde Nörofizyolojik temelli oyun uygulamaları ile dil ve konuşmayı destekleme
  • Otizmde etkileşim ve davranış temelli terapi yaklaşımları ile dil ve konuşmayı destekleme
  • Özel gereksinimli bireylerde öğrenmeyi ve dil konuşmayı kolaylaştırıcı nöromotor ve nörolinguistik çalışmalar


Not: Katılım sonunda program sunumları ve katılım belgesi verilecektir.
DKA Eğitim Terapi Setleri %20 İndirimli alınabilecektir.
*Oturum aralarında çay pasta börek, öğle arası dağılıp zaman kaybı olmaması için yemek dka eğitim tarafından ücretsiz sunulacaktır.

Özel Eğitim ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı: Mehmet ONGUN
Çocuk Gelişimi- Özel Eğitim ve Nörobilim: Özce Zeynep AKÇIN

DKA Eğitim’de NöroPLAY uyguluyoruz.

Nöroplay otizm spektrum bozuklukları başta olmak üzere farklı gelişim gösteren 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş, oyun temelli bir erken müdahale programıdır.

Nöroplay’de oyun terapisi süreci ebeveyn-çocuk etkileşimi üzerinden ilerlemektedir. Bu müdahale programında eğitim alanı olarak çocuğun en rahat ve öğrenmeye açık olduğu ev ortamı ön planda tutulmaktadır.

Bu program aracılığıyla ebeveynlere sunulan yöntemlerle, çocuklarda gözlemlenen sosyal farklılıkların çocuğun doğal ortamında sosyal oyun terapi yöntemleri ile akranları düzeyine getirilmesi amaçlanmaktadır. Ebeveynlere hangi oyuncak ile nasıl bir stratejiyle oynamaları gerektiği konusunda uygulamalar yapılmakta ve detaylı bilgiler verilmektedir.

NöroPLAY oyun terapisi seanslarında ebeveynler sosyal etkileşimin artması için hangi oyuncak ile nasıl oynamaları gerektiğini öğrenirler. Kurumda çalışılan yöntemler evde de tekrar edilerek çocuğun sosyal iletişim ve etkileşimi doğal ortamında geliştirilmesi hızlandırılmakta ve öğrenmede genelleme ve kalıcılık sağlanmaktadır.

Yakacık Çarşı Mahallesi Gülşen Sokak 11-1 Yüce belde Sitesi Kartal – İSTANBUL dkabilgi@gmail.com
0 216 309 99 91 – 0 546 218 6 218

Duyusal Entegrasyon

Otizm davranış problemleri ve fonksiyonel yetersizliklerle kendini gösterir. Davranışlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini anlamakta zorluk çekerler. Kendilerinin ne istediğini ve çevrede olup biteni anlamlandıramazlar. Sosyal etkileşimi, iletişimi, öğrenmeyi de etkileyebilen özellikleri vardır. Sosyal becerileri çevreyi gözlemleyerek kazanamazlar. Bu sosyal becerileri kazanabilmeleri için öncelikli olarak çevreden gelen bilgileri doğru olarak algılamaları gerekir. Bunun içinde doğru duyusal entegrasyon gereklidir.

Otizm de duyu bütünleme neden gereklidir.
-Bireyin sosyal katılımı kolaylaştırmak
-Bireyin iletişimi gereksinim olarak görmesini sağlamak
-Bireyi iletişim kurmaya cesaretlendirmek
-Bireyin tüm duyularının farkına varmasını sağlamak
-Bireyin tüm duyularını öğrenme için aktif olarak kullandırmak
-Bireyin kendi dünyasında çıkmasını kolaylaştırmak
-Başarı duygusunu hissetmek
-Sözel iletişim kurmasını desteklemek

İstanbul Kartal’da bulunan kurumumuzda özel çocuklarımıza duyusal entegrasyon çalışmaları yapmaktayız.

Bilgi ve randevu için:

Kartal Duyu Terapi

Yakacık Çarşı Mahallesi Gülşen Sokak 11-1 Yüce belde Sitesi
Kartal – İSTANBUL
dkabilgi@gmail.com
0 216 309 99 91
0 546 218 6 218

Duyu Bütünleme Nasıl Bir Süreçtir

Duyu bütünleme terapisinde davranıştaki problemlerin beyindeki sebebi bulunmaya çalışılır. Terapide gözlem ve testler yapılır. Yapılan anket, aileden alınan bilgiler ve çocuğun değerlendirmesi yapılır. Altta yatan problem tespit edilir.

Terapinin yakın ve uzak hedefleri belirlenir. Çocuğun ihtiyacına uygun ve çocuk önderliğinde uygulamalar yapılır. Terapinin etkinliği gözlemlenir, eklemeler ve çıkarmalar yapılır.

Kartal’da yaptığımız duyu bütünleme seanslarında çocuğun yapabileceği daha kolay aktivitelerden başlayarak ilerleyen dönemlerde çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda daha karmaşık aktivitelere gidiyoruz ve bunları oyunlarla birleştirerek veriyoruz. Böylece çocuk seanslarda daha motive bir şekilde ilerlemiş oluyor.

Çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşiminde olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Kartal Duyu Bütünleme Merkezi Olarak Maltepe, pendik bölgelerine de hizmet vermekteyiz.

kartal duyu terapi merkezi

DKA Duyu Bütünleme Terapisi

Duyularımız ile bulunduğumuz ortam, şartlar, vücudumuzun varlığı ve hatta yapabileceklerimiz hakkında bilgi ediniriz. Duyu bütünleme terapisiyle çocukların mutlu, çevresiyle iletişim kurabilen ve kendisini ifade edebilen bireyler olmasını hedefleriz. Kişi çevreden gelen duyusal uyaranları doğru bir şekilde algıladığı zaman bilgiyi almayı ve öğrenmeyi de gerçekleştirmiş olacaktır.

Kartal, Maltepe ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere İstanbul Anadolu Yakasına hizmet eden duyu terapi merkezimizde; duyu bütünleme seanslarımızda her çocuğa göre doğru duyusal uyaranların bulunduğu ve gerekli duyusal uyaranlardan arındırılmış ortamlar hazırlıyoruz. Böylelikle çocuğun ihtiyaçlarına uygun duyu girdileri vererek dünyayı doğru algılamasını, kendini doğru ifade edebilmesini, dikkatini odaklayabilmesini, ileriki akademik becerileri almaya hazır hale gelmesini sağlıyoruz.
Duyu bütünleme tepisi her bireyin ihtiyacı olabilecek bireyi öğrenmeye hayata hazırlayan çalışmalar bütünüdür.